» Tìm kiếm:

Nguyen Thanh Minh

Can than trong khi viet blog Cần thận trọng khi viết blog

Không thể nhân danh cá nhân trên blog mà viết tùy tiện theo cảm giác. Mỗi blogger phải ý thức được những gì mình viết có ảnh hưởng đến..