» Tìm kiếm:

Nguyễn Xuân Diện

Mot buoi nghe ca tru Một buổi nghe ca trù

Trong khi Viện âm nhạc và Cục Di sản văn hóa đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO công nhận ca trù là di sản văn hóa phi..

Ca tru la Kiet tac van hoa cua nhan loai Ca trù là Kiệt tác văn hoá của nhân loại?

Hội nghị triển khai công tác xây dựng Hồ sơ "Hát ca trù của người Việt" trình UNESCO diễn ra sáng 2/6 tại Hà Nội với sự tham dự của cố vấn..