» Tìm kiếm:

Nguyễn Việt Thuận

Thu tuc de duoc cap giay chung nhan nguon goc Viet Nam Thủ tục để được cấp giấy chứng nhận nguồn gốc Việt Nam

Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc, kiều bào do không hiểu về thủ tục xin cấp giấy xác nhận có nguồn gốc Việt Nam (VN) (còn gọi là giấy chứng..

Tren 65 Viet kieu mong muon duoc mang hai quoc tich Trên 65% Việt kiều mong muốn được mang hai quốc tịch

Sáng 18-8-2005, nghiên cứu khoa học “Áp dụng Luật quốc tịch VN đối với người VN định cư ở nước ngoài, thực trạng và giải pháp” (do thạc..