» Tìm kiếm:

Nguyễn Viết Thành

Hip hop Viet truoc gio G Hip - hop Việt trước giờ “G”

(TPO) 12 h ngày 11/4, 28 giờ trước đêm giao lưu Hip - hop tại Triển lãm Giảng Võ Hà Nội, các nhóm Hip - hop của Việt Nam đang nỗ lực hoàn..