» Tìm kiếm:

Nguyễn Văn Huyện

Vu Van Huyen Thi muoi an mot Vũ Văn Huyện: Thi mười ăn một

Mười môn phối hợp là môn điền kinh khó nếu không nói là siêu nặng, là môn thi đấu Olympic nên Vũ Văn Huyện hơi buồn vì anh chỉ được hưởng..