» Tìm kiếm:

Nguyễn Văn Bé Năm

Vu chay Bam lo giay phep lai xe co quy mo lon De nghi truy to 16 bi can Vụ chạy “Bấm lỗ giấy phép lái xe” có quy mô lớn: Đề nghị truy tố 16 bị can

Đường dây chạy “Bấm lỗ giấy phép lái xe” quy mô lớn ở tỉnh Vĩnh Long đã hình thành từ năm 2003. Trong đó có sự liên quan đến những..