» Tìm kiếm:

Nguyễn Trọng Ninh

Phai chu dong cai tao chung cu xuong cap Phải chủ động cải tạo chung cư xuống cấp

Hàng ngàn hộ dân sống trong những khu chung cư cũ kiểu “hộp quẹt”, “lỗ mũi” đang gặp khó khăn, thậm chí nguy hiểm (TS đã phản ánh)...