» Tìm kiếm:

Nguyễn Trần Nguyên

So ket Mobile Games 2004 O Quan doat giai nhat Sơ kết Mobile Games 2004: ""Ô Quan"" đoạt giải nhất

Xuất phát ý tưởng từ trò chơi dân gian ô ăn quan, game ""Ô Quan"" do Nguyễn Trần Nguyên (TP.HCM) phát triển đã đoạt giải cao nhất giai đoạn..