» Tìm kiếm:

Nguyễn Thanh Nhân

Lam ho so gia chay vao truong diem Làm hồ sơ giả “chạy” vào trường điểm?

1.000 USD vào Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM; 500 USD vào Trường Thực nghiệm sư phạm, Q.5. Giá đã được “định sẵn”, phụ huynh giao..