» Tìm kiếm:

Nguyễn Thị Tòng

Nhan su moi Nhân sự mới

Tại Đại hội nhiệm kỳ V của Hiệp hội Da giày Việt Nam tổ chức ngày 6.3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Gia Thảo tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp..