» Tìm kiếm:

Nguyễn Tấn Khóa

Nhan rong phong trao thi dua yeu nuoc trong dong bao Cong giao Nhân rộng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) đã họp Hội nghị lần II, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua..