» Tìm kiếm:

Nguyễn Tòng

Ca Mau Con do long hanh o Thoi Binh Cà Mau: Côn đồ lộng hành ở Thới Bình

Những nhóm thanh niên ít học, lười biếng, lêu lổng tụ tập thành băng nhóm chém giết, hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản đang là nỗi ám ảnh đè..