» Tìm kiếm:

Nguyễn Song Thao

Nghe An Mot liet sy tro ve sau gan 40 nam mat tich Nghệ An: Một liệt sỹ trở về sau gần 40 năm mất tích

TP - Năm 1967, ông Nguyễn Song Thao (xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An) đi bộ đội; Năm 1968, gia đình nhận được giấy báo tử và đến năm..

Mot liet si tro ve sau gan 40 nam Một liệt sĩ trở về sau gần 40 năm

Năm 1967, ông Nguyễn Song Thao (xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An) đi bộ đội. Năm 1968, gia đình nhận được giấy báo tử và đến năm 1977..

Mot liet sy tro ve sau gan 40 nam bao tu Một liệt sỹ trở về sau gần 40 năm báo tử

Đi bộ đội năm 1967, sang 1968 gia đình nhận được giấy báo tử và đến năm 1977 liệt sỹ Nguyễn Song Thao (xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An)..