» Tìm kiếm:

Nguyễn Phong Em

TP HCM Giam sat cong trinh an khong duoc thi dap do TP.HCM: Giám sát công trình "ăn không được thì đạp đổ"

Chỉ là đơn vị được thuê giám sát công trình nhưng khi không móc nối được với bên thi công rút ruột ăn chia lại quay ra sách nhiễu để hối lộ!