» Tìm kiếm:

Nguyễn Phương Đức

Khach hang keu vo co mat tien trong tai khoan Khách hàng kêu vô cớ mất tiền trong tài khoản

Đang làm việc tại cơ quan, anh Nguyễn Phương Đức, nhân viên một công ty tin học của Nhật, nhận được tin nhắn điện thoại từ hệ thống tự động..