» Tìm kiếm:

Nguyễn Nhất Tài

Khanh Hoa Bat 2 ten cuop tiem vang Khánh Hòa: Bắt 2 tên cướp tiệm vàng

TP - 2 tên cướp là Nguyễn Nhất Tài (sinh 1984) và Lê Công (sinh 1988), đều ở thị trấn Diên Khánh (Diên Khánh, Khánh Hòa) đã bị bắt khi đang..