» Tìm kiếm:

Nguyễn Nam Trung

Giau khong khoe len nhung thoa man ve tinh than Giàu không khoẻ lên, nhưng thoả mãn về tinh thần

Từng làm trong doanh nghiệp quốc doanh, rồi ra khởi nghiệp từ năm 1995 từ một cơ sở thiết kế nhỏ, đến nay ông Nguyễn Nam Trung đã là người..