» Tìm kiếm:

Nguyễn Mai Khanh

Dan 8X va loi song tu lap Dân 8X và lối sống tự lập

Vào nghề PR (Public Relation - quan hệ cộng đồng) chưa được 2 năm nhưng cô SV năm 4 báo chí Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, Nguyễn Mai Khanh đã..