» Tìm kiếm:

Nguyễn Lữ

Nam Ga ke chuyen Hung Ke Quyen Năm Gà kể chuyện Hùng Kê Quyền

Cuối tháng 9/2004, trong đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam tham dự Liên hoan võ thuật truyền thống thế giới tại Chungju (Hàn Quốc), lão võ..

Hung Ke Quyen Hùng Kê Quyền

Cuối tháng 9/2004, trong đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam tham dự Liên hoan Võ thuật truyền thống thế giới tại Chungju (Hàn Quốc), lão võ..

Nam Dau noi ve bai vo Hung Ke quyen Năm Dậu, nói về bài võ Hùng Kê quyền

Hùng Kê quyền là một bài quyền khá nổi tiếng trong số những bài võ cổ truyền đặc sắc của miền đất võ Bình Định. Tương truyền, Hùng Kê quyền..