» Tìm kiếm:

Nguyễn Kim Tấn

Nhung ly do vi pham ban quyen phan mem Những lý do vi phạm bản quyền phần mềm

Người sử dụng chỉ biết đến hệ điều hành Windows mà không biết tới các hệ điều hành khác là mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí như Ubuntu,..