» Tìm kiếm:

Nguyễn Hoàng Tính

Tai phat sau khi lot mong mat Tái phát sau khi lột mộng mắt

Hai mắt của em bị bệnh mộng thịt và lúc nào cũng đỏ. Em đã đi cắt mộng một bên nhưng không hiểu vì sao ba tháng sau vẫn đỏ và đỏ nhiều hơn..