» Tìm kiếm:

Nguyễn Hữu Cần

Ly than co duoc coi nhu ly hon Ly thân có được coi như ly hôn?

* Tôi đang làm thủ tục xin ly hôn đơn phương, nhưng nghe nhiều người cho rằng: "Phải ly thân một thời gian mới được ly hôn!"; hoặc "có ly..