» Tìm kiếm:

Nguyễn Hồng Lan

Ngan hang san nhan tai Ngân hàng "săn" nhân tài

Sau 7 năm làm việc ở Mizuho Corporation, một định chế ngân hàng (NH) của Nhật Bản có văn phòng tại Hà Nội, Nguyễn Hồng Lan nhận được lời đề..