» Tìm kiếm:

Nguyễn Gia Trung

Khoi nghiep tu nhung y tuong tre Khởi nghiệp từ những ý tưởng trẻ

(TP) Làm thế nào để bắt đầu một sự nghiệp? Với người trẻ, phải chăng đó là những ý tưởng táo bạo và sắc sảo? Và điều này đã được họ - những..