» Tìm kiếm:

Nguyễn Chí Hiền

Trieu phu giua rung Triệu phú giữa rừng

Trong những lần lên huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) công tác, tôi có nghe anh Nguyễn Chí Hiền, Bí thư Huyện Đoàn Sông Hinh giới thiệu..