» Tìm kiếm:

Nguyễn Cao Huyền

Truong va hai pho cong an thi tran bi khai tru Dang do tham nhung Trưởng và hai phó công an thị trấn bị khai trừ Đảng do tham nhũng

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Cao Huyền - Trưởng công an thị trấn Phú Mỹ..