» Tìm kiếm:

Nguyễn Công Mỹ

Chiec xuong tinh trong bom dan Chiếc xuồng tình trong bom đạn

Đó là khóa học bổ túc văn hóa đầu tiên dành cho cán bộ các quân khu tổ chức ngay trong… rừng U Minh vào đầu năm 1950, đón lứa học sinh..