» Tìm kiếm:

Nguyễn Đình Ưu

Trien lam anh doat Giai thuong Ho Chi Minh va Giai thuong nha nuoc Triển lãm ảnh đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước

Bộ VH-TT và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN đồng tổ chức triển lãm “Tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải..