» Tìm kiếm:

Nghe Brokeback

Nghe Brokeback mountain Nghe Brokeback mountain

Với 4 giải Quả cầu vàng, 4 đề cử của Nghiệp đoàn các diễn viên điện ảnh (Screen Actors Guild) và 8 đề cử Oscar, Brokeback mountain là bộ..