» Tìm kiếm:

Nghỉ Tết Nguyên

Nghi Tet Nguyen dan 4 ngay Nghỉ Tết Nguyên đán 4 ngày

UBND TP.HCM thông báo: cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp... được nghỉ Tết Nguyên đán..

Nghi Tet Nguyen dan 4 ngay Nghỉ Tết Nguyên đán 4 ngày

Theo thông báo của UBND TP HCM, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn..