» Tìm kiếm:

Nghĩa Tín

Lam tac bao vay luc luong bao ve rung va cuop tang vat Lâm tặc bao vây lực lượng bảo vệ rừng và cướp tang vật

Ngày 28/10/2006, Đội quản lý bảo vệ rừng lâm trường Trường Xuân vào tiểu khu 1678 để đưa tang vật là 3 chiếc xe máy càng chở gần 5 m3 gỗ..