» Tìm kiếm:

Nghĩ Thông

Nghi Thong tu 60 co the han che gio choi la phi thuc te Nghĩ Thông tư 60 có thể hạn chế giờ chơi là phi thực tế

Sau khi có Thông tư 60, tôi chơi 5 nhân vật, với 5 account khác nhau. Nếu nhân vật này hết giờ, lấy nhân vật khác ra là lại có 5 giờ chơi..