Hai Phong phat hien nhieu cong trinh de bot xen vat lieu Hải Phòng phát hiện nhiều công trình đê bớt xén vật liệu

Thanh tra Nhà nước thành phố Hải Phòng vừa phát hiện ra nhiều vụ tiêu cực, sai phạm trong thi công các công trình đê điều. Ngay Chi cục..