» Tìm kiếm:

Nga Igor Simutenkov

Se co luat Simutenkov Sẽ có luật "Simutenkov"

Kém 2 ngày là tròn 3 tháng kể từ khi cầu thủ 30 tuổi người Nga Igor Simutenkov kiện lên Toà án Tối cao châu Âu về việc LĐBĐ Tây Ban Nha..