» Tìm kiếm:

Người Senegal

Dao no le Đảo “nô lệ”

Người Senegal gọi nó là Ber, chính phủ Bồ Đào Nha đổi tên nó thành Ila de Palma, cư dân Hà Lan thì chỉ quen gọi Good Reed trước khi Pháp..