» Tìm kiếm:

Người Rục

Nguoi Ruc doi hay no sau bao so 6 Người Rục đói hay no sau bão số 6?

TP - Khi mà con đường vào với người Rục vừa ráo nước, hàng chục đoàn cứu trợ của Trung ương và địa phương đang đổ về nghẽn lối con đường..

Luong thuc cho dong bao Ruc Bai toan kho Lương thực cho đồng bào Rục - Bài toán khó

Các nhà dân tộc học đã gọi thân ái người Rục như vậy vì đây là dân tộc được phát hiện cuối cùng trong đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam...