» Tìm kiếm:

Người Kinh Tế

Phan ma hong tren dat khach Phận má hồng trên đất khách

Họ mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng chung số phận làm gái "ngoại" nơi xứ người. Có người vì dung nhan quá xấu, gia cảnh lại nghèo, muốn..

Mot lan bo thai Một lần bỏ thai

Yêu Trần Hùng được một năm thì Lâm Hoa có mang. Khi đó vì hai người kinh tế đều chưa ổn định nên không thể kết hôn ngay lập tức. Dù rất đau..

Con nguoi kinh te VN Con người kinh tế VN

Yếu tố con người không những chỉ là cái vế nhân sự trong một phương án phát triển kinh tế thuần chuyên môn, mà còn là những đặc tính và..