» Tìm kiếm:

Người Đường Lâm

Lang Viet co Duong Lam co bien mat Làng Việt cổ Đường Lâm có biến mất?

Về Đường Lâm (Hà Tây) bây giờ, mọi thứ đã khác nhiều lắm. Du khách thập phương và chính người Đường Lâm cũng không khỏi ngậm ngùi, lo một..