» Tìm kiếm:

Ngô Thảo

Thay gi qua Hoi nghi Ly luan Phe binh VH lan II Thấy gì qua Hội nghị Lý luận Phê bình VH lần II?

"Tạo dựng cho các đại biểu một địa điểm đổi gió, một nơi để anh em cùng nghề gặp nhau, qua sự giao lưu bên lề để có thể góp ý cho nhau thì..

Ra mat tu sach duoc giai thuong van hoc cua NXB Quan doi Nhan dan Ra mắt tủ sách được giải thưởng văn học của NXB Quân đội Nhân dân

Tủ sách "Tác phẩm được giải thưởng văn học của NXB Quân đội Nhân dân" gồm 5 tiểu thuyết (của Xuân Thiều, Nam Hà, Dương Duy Ngữ, Trần Huy..