» Tìm kiếm:

Ngô Quang Chính

Pho Chu tich Trung Quoc tu chuc - Phó Chủ tịch Trung Quốc từ chức

Hôm nay 21/10, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng đã từ chức trong cuộc cải tổ đội ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Sau 1..