GDTLA lam le xuat quan Bong da sach duoc dat len hang dau GĐTLA làm lễ xuất quân: Bóng đá sạch được đặt lên hàng đầu

Chiều qua, 4 đội bóng (GĐT.LA, Sơn ĐT.LA, Ngói ĐT.LA và U.19 Long An) đang thuộc sự quản lý Công ty TNHH thể thao Đồng Tâm - sẽ chơi ở cả 4..