» Tìm kiếm:

New Object User

Tim hieu mang rieng ao VPN Phan 3 Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN (Phần 3)

Phần này sẽ giới thiệu cách cài đặt mạng VPN loại truy cập từ xa theo giao thức Tunneling điểm-nối-điểm (PPTP). Mô hình thực nghiệm này..