» Tìm kiếm:

New Festival

5 nam nua Dan nhac Giao huong VN co the dai dien cho Dong Nam A 5 năm nữa, Dàn nhạc Giao hưởng VN có thể đại diện cho Đông Nam Á

TP - Không ai biết Adrian Tan là công chức. Bởi thành tích nghệ thuật của chàng trai Singapore 29 tuổi này quá nổi: làm phim, đạo diễn sân..