» Tìm kiếm:

Naoyuki Saeki

Epson Thai Lan va dinh huong kinh doanh nam 2006 tai Viet Nam Epson Thái Lan và định hướng kinh doanh năm 2006 tại Việt Nam

Ngày 31/5/2006, Epson Thái Lan chính thức công bố sự thay đổi nhân sự với tân Chủ tịch là ông Naoyuki Saeki. Ông Naoyuki Saeki sẽ lãnh đạo..