Tu phan anh cua Bao Thanh Nien Dinh chi du an nha may bia tai KCN Nam Cam Từ phản ảnh của Báo Thanh Niên: Đình chỉ dự án nhà máy bia tại KCN Nam Cấm

Báo Thanh Niên số ra ngày 12/5/2004 có bài điều tra về những sai phạm trong việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp (KCN) Nam Cấm (Nghệ An):..

Them mot tuyen duong cua PMU18 bi hu hai Thêm một tuyến đường của PMU18 bị hư hại

Thêm một tuyến đường do PMU18 làm chủ đầu tư tại địa bàn tỉnh Nghệ An dù chưa làm xong đã hư hỏng rất nặng. Đó là tuyến đường Nam Cấm - Cửa..

Quy hoach Vinh thanh thu phu cua Bac Trung bo Quy hoạch Vinh thành "thủ phủ" của Bắc Trung bộ

Đề án cũng đưa ra mục tiêu: nhịp độ tăng trưởng GDP của thành phố Vinh mở rộng giai đoạn 2004 - 2010 đạt bình quân 14%/năm. Tỷ trọng GDP..

Di thi do o khong xong Đi thì dở, ở không xong

Khổ quá, nhiều công nhân đã trở về quê. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó lại thấy họ trở lại đô thị, tiếp tục "đời công nhân". Vì sao..