» Tìm kiếm:

Nam Ðồng

Tuyen Kim Lien O Cho Dua Lai tai dien nha xay khong phep Tuyến Kim Liên - Ô Chợ Dừa: Lại tái diễn... nhà xây không phép

Theo quy định mới về cấp phép xây dựng, kể từ ngày 1/4/2006, các công trình xây dựng trên tuyến đường, phố thuộc vành đai 1, 2 và 3 do Sở..

GPMB duong Kim Lien O Cho Dua Doan con lai nhieu kho khan GPMB đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa: Đoạn còn lại nhiều khó khăn

Theo Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, kế hoạch đến ngày 30/6 tới sẽ GPMB thông tuyến từ cống Trắng Chẹm đến..