Thuy dien Tuyen Quang se khoi cong truoc ngay 2112 Thuỷ điện Tuyên Quang sẽ khởi công trước ngày 21/12

Đó là chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ về Dự án xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang (trước đây gọi là Thuỷ Điện Na Hang). Do đó,..

May trang giua dai ngan Mây trắng giữa đại ngàn

Từ Hà Nội đi xe Tuyên Quang - Na Hang theo quốc lộ 2 khoảng hơn 160km là đến với khu du lịch thác Pắc Ban. Cách Na Hang khoảng 4km, thác..