» Tìm kiếm:

NXB Kim Đồng Phạm Quang Vinh

Giam doc NXB Kim Dong Pham Quang Vinh Chung toi nhan sai sot va se thay doi Giám đốc NXB Kim Đồng Phạm Quang Vinh: Chúng tôi nhận sai sót và sẽ thay đổi

Trao đổi về bộ truyện Shin-Cậu bé bút chì gây dư luận không tốt thời gian qua, Giám đốc NXB Kim Đồng Phạm Quang Vinh cho biết: