» Tìm kiếm:

NV2 ĐH Hàng

Diem chuan NV2 DH Hang hai DH SPKT Vinh DH Chu Van An Điểm chuẩn NV2 ĐH Hàng hải, ĐH SPKT Vinh, ĐH Chu Văn An

Trường ĐH Hàng hải, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Trường ĐH Chu Văn An vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2.

Diem chuan va chi tieu NV2 DH Hang hai Điểm chuẩn và chỉ tiêu NV2 ĐH Hàng hải

ĐH Hàng hải vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào trường, đồng thời cũng đưa ra điểm sàn xét tuyển NV2 với 150 chỉ tiêu hệ ĐH và 380 chỉ..

Diem chuan NV2 DH Hang Hai SPKT Vinh Thuy loi Cong Doan HV Quan ly giao duc Điểm chuẩn NV2 ĐH Hàng Hải, SPKT Vinh, Thủy lợi, Công Đoàn, HV Quản lý giáo dục

5 trường đã công bố điểm chuẩn NV2 và sẽ không xét tuyển NV3. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp..