» Tìm kiếm:

NH Indovina

295 ti dong cho Nha may ximang Cong Thanh 295 tỉ đồng cho Nhà máy ximăng Công Thanh

Sở Giao dịch 2 Ngân hàng (NH) Công thương VN, NH Indovina và NH Quốc tế vừa ký đồng tài trợ 295 tỉ đồng cho Công ty cổ phần ximăng Công..